SHOP.OUDBEERSEL.COM 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van Oud Beersel BV.

De hoofdtaal van de overeenkomst is Nederlands. U kunt contact opnemen met Oud Beersel via shop@oudbeersel.com als iets niet helemaal duidelijk is, in uw taal of in het algemeen. 

 

VOORWAARDEN

Na betaling accepteert de klant deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop, betaling, levering, afhaling, klachten en retours van alle producten die zijn gekocht op de webshop van Oud Beersel BV (shop.oudbeersel.com), hierna genoemd “Oud Beersel”, dat als volgt wordt geïdentificeerd: 

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

LOUIS SCHMIDTLAAN 24
1040 BRUSSEL
BELGIË 

 

ONDERNEMINGSNUMMER

BE0875147361
 

CONTACT INFORMATIE

EMAIL: SHOP@OUDBEERSEL.COM
TELEFOON: +32 2 680 79 54

CONTACT/POST ADRES

OUD BEERSEL BVBA
LAARHEIDESTRAAT 230
1650 BEERSEL
BELGIË 

 

DEFINITIES 

werkdagen” zijn alle kalenderdagen behalve op zaterdag, zondag en Belgische feestdagen. (dat wil zeggen 5 werkdagen = 1 typische week) 

De klant” is een persoon die shop.oudbeersel.com in kwestie gebruikt om producten te onderzoeken, producten te bestellen, persoonlijke gegevens te beheren op zijn account of om vroegere, huidige of toekomstige bestellingen te beheren. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het bestellen op shop.oudbeersel.com accepteert de klant uitdrukkelijk deze algemene verkoopvoorwaarden die op deze website worden gepubliceerd. De aanvaarding van de Algemene Voorwaarden is verplicht om een bestelling te plaatsen en de klant wordt gevraagd deze Algemene Voorwaarden te accepteren. De huidige versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar en is te vinden op de website. 

 

 1. Alle bestellingen zijn gebonden aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden, die op dat moment op de website worden gepubliceerd, met uitsluiting van alle mogelijke eerdere of latere voorwaarden. 
 2. In het geval dat een van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven alle andere voorwaarden volledig van kracht. 
 3. Al hetgeen niet expliciet in deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt vermeld, is gebonden aan de voorschriften van het Belgisch en Europees recht. 

 

GELDIGHEID VAN BESTELLING 

Oud Beersel behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren die: 

 1. geplaatst werd door een persoon die niet de wettelijke leeftijd heeft om een bepaald product te kopen 
 2. geplaatst door een persoon voor aflevering, transport of export buiten het grondgebied van België. Aanvankelijk zijn de bieren alleen verkrijgbaar op de webshop voor verzending binnen de EU. In de toekomst is het mogelijk dat Oud Beersel zijn webshop bierverkoop beschikbaar stelt in andere landen. Een klant van buiten ons leveringsgebied kan in afspraak met Oud Beersel de bestelling door een koerier laten ophalen. In dit geval dient de klant contact op te nemen met Oud Beersel per mail via shop@oudbeersel.com
 3. geplaatst wordt voor bezorging op een adres waar Oud Beersel niet naar kan verzenden 
 4. geplaatst wordt voor een hoeveelheden gelijk aan 10 dozen bier en meer, of voor hoeveelheden / leveringen die niet wettelijk zijn toegestaan 
 5. geplaatst met duidelijke bedoeling van wederverkoop. Deze webshop is bedoeld voor directe verkoop aan particuliere en professionele klanten. 

 

GELDIGHEID VAN PRIJS 

 1. De prijzen worden getoond op de website op het moment van uw bestelling. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW, behalve boeken, waarop 6% BTW wordt toegepast, en sommige voedingsproducten waarop 12% BTW wordt toegepast volgens de Belgische wetgeving. 
 2. De prijzen van het product, het productaanbod en de prijsstructuur van de webshop kunnen veranderen. Oud Beersel behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen zolang de klant de werkelijke prijs tijdens het winkelen en uitchecken wordt getoond. 
 3. Een bestelling die door een menselijke fout of door manipulatie van het systeem wordt geplaatst voor een aankoop tegen een prijs die lager is dan de kostprijs van een item, kan als een ongeldige bestelling worden beschouwd. Als dit gebeurt, kan Oud Beersel contact opnemen met de klant om de prijs van hun bestelling te corrigeren of om de bestelling te annuleren. 
 4. De kosten voor binnenlandse zendingen worden verstrekt tijdens het bestelproces voordat de bestelling wordt afgerond. Dit betekent dat het nog steeds mogelijk is om de bestelling op dat moment te annuleren. Als het afleveradres van de klant niet overeenkomt met de verzendprijsstructuur of de verzendprijszone van Oud Beersel, kan Oud Beersel de bestelling van de klant tijdelijk blokkeren totdat de betalings- of verzendmethode gecorrigeerd is. 

 

BETALINGSVOORWAARDEN 

 1. Betaling dient te gebeuren vóór verzending of bevestiging van afhaling en dient te gebeuren met behulp van een van de betaalfaciliteiten die worden aangeboden tijdens het afrekenen. 
 2. Payment by bank transfer is only possible according to specific exceptions, which must be confirmed in advance by Oud Beersel on a case-by-case basis. If a payment is made by bank transfer, the order is only executed upon receipt of the transferred amount. However, in the meantime the ordered item remains reserved for a period of 7 days, being the term within which the bank transfer must be executed and credited on the seller’s account, otherwise the order is cancelled. 
 3. Betaling per bankoverschrijving is alleen mogelijk op basis van specifieke uitzonderingen, die geval tot geval door Oud Beersel van tevoren moeten worden bevestigd. Als een betaling via een bankoverschrijving wordt gedaan, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het overgedragen bedrag. In de tussentijd blijft het bestelde artikel echter gereserveerd voor een periode van 7 dagen, zijnde de termijn waarbinnen de overschrijving moet worden uitgevoerd en op de rekening van de verkoper moet staan, anders wordt de bestelling geannuleerd. 
 4. Door te betalen voor de bestelling, bevestigt de klant de wettelijke leeftijd te hebben om onze producten te kopen. 
 5. Na betaling ontvangt de klant een bevestigingsmail met een aankoopbewijs. Als een factuur of ontvangstbewijs handmatig wordt verwerkt, wordt deze binnen een redelijke termijn verstrekt. 
 6. Eventuele bijkomende taksen en toeslagen die betrekking hebben tot de invoer van de producten in het land van de klant worden door de klant gedragen. Oud Beersel betaald accijnzen en BTW aan de Belgische autoriteiten.

 

PRODUCTEN EN AFHANDELEN VAN BESTELLINGEN 

 1. Oud Beersel verbindt zich ertoe de bestellingen op de website te verwerken zolang er voorraad beschikbaar is en dit binnen de beperkingen die in deze voorwaarden zijn geformuleerd. De online bestelling wordt alleen verwerkt als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd, met de juiste betalings-, verzend- en bestelinformatie. 
 2. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren als hij sterke vermoedens heeft van enig misbruik van rechten of iemand die te kwader trouw handelt, als er sterke verdenkingen zijn van commerciële doeleinden die onaanvaardbaar zijn voor de verkoper of als de voorraad van een bepaald artikel op is. 
 3. De producten worden online weergegeven met standaardproductafbeeldingen. Het is mogelijk dat het werkelijke product enigszins varieert in verhoudingen, kleur of afdruk- / labelontwerp van deze afbeeldingen. Het is ook mogelijk dat de smaakbeschrijving van een product niet exact overeenkomt met de perceptie van een klant. Productbeschrijvingen op onze website en webshop zijn bedoeld om een ??algemeen beeld te geven van wat te verwachten valt, en zijn gebaseerd op de subjectieve ervaring van de medewerkers van Oud Beersel. 
 4. Een bestelling wordt pas als definitief beschouwd na betaling van de bestelling, aanvaarding van de algemene voorwaarden, aanvaarding van het verzend-, afhaal-, retour- en teruggavebeleid, aanvaarding van het cookiebeleid en aanvaarding van het privacybeleid van gebruikers. De momenteel geldige versie van alle hier genoemde beleidsregels vindt u op shop.oudbeersel.com. 

 

VRAGEN EN KLACHTEN 

Vragen of klachten worden via e-mail verzonden naar shop@oudbeersel.com. Begrijp alstublieft dat Oud Beersel een klein bedrijf is, en dat we ons best doen om tijdig te reageren op alle vragen / klachten in verband met de bestellingen van klanten.
 

HET HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot terugzending geheel vervallen.

Voor sommige artikelen geldt dat het niet mogelijk is om het artikel te retourneren. Dit geldt voor speciaal voor u bestelde artikelen, artikelen met een verkorte houdbaarheidsdatum (bij het artikel staat dan vermeld dat het artikel niet kan worden geretourneerd), maar ook van artikelen waar de verzegeling (kurk, kroonkurk, schroefdop, beugeldop etc.) van verbroken is. Deze artikelen kunnen niet worden retour genomen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt
de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via shop@oudbeersel.com onder vermelding van “Retour”. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de
producten terug te sturen. Producten die worden teruggestuurd zonder aanmelding vooraf / retourformulier zullen niet worden geaccepteerd. Vermeld ten alle tijden uw bestelnummer, naam en adres duidelijk zichtbaar.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. Gebruik van deze verpakking verkleint het risico van breuk.

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zakelijke klanten.

TERUGBETALING

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. Uitbetaling zal plaatsvinden nadat de retourzending is gecontroleerd en in goede staat is bevonden, en dit binnen de 14 dagen na ontvangst. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Oud Beersel BV niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom altijd om een verzendbewijs en bewaar deze goed.

OMSTANDIGHEDEN BUITEN ONZE CONTROLE 

Mochten er omstandigheden zijn buiten de controle van Oud Beersel die van invloed zijn op de bestelling van de klant, zal Oud Beersel naar best vermogen trachten te voldoen aan haar verplichtingen zoals vermeld in de voorwaarden van deze overeenkomst.

In geval van overmacht die het voor Oud Beersel onmogelijk maakt om een van zijn verplichtingen zoals vastgelegd in deze overeenkomst na te komen, blijven alle andere voorwaarden volledig van kracht. 

 

JURIDISCHE BETWISTINGEN 

Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd onder en zal worden beheerst door de Belgische wetgeving en, indien van toepassing, de Europese Unie. Alle meningsverschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst worden automatisch opgelost na beraad van beide partijen. In geval van nietigheid, komen de partijen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Brussel / België bevoegd zijn om geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst te schikken.